8-Bit Software Online Conversion

Music Collection - Listing

10MODE7:VDU23;8202;0;0;0; 20DIM OV%(2),Y%(2),NY%(2),MUS$(3),E(3 ),N(3),V$(2) 30ONERRORGOTO7090 40PROCtitle 50PROCindex 60ONselect GOTO 80,550,860,1380,1520, 2060,2320,2400,2650,2850 70 80CLS 90PRINTTAB(11,1)"  TAB(11,2)"  100PRINTTAB(11,3)"    TAB(11,4)"    110PRINTTAB(11,5)"  TAB(11,6)"  120PRINTTAB(19,7)" by"'TAB(13)" The St ranglers" 130PRINT'" b # b # # b # b # # b # b # # b ABBCCDEEFFGGABBCCDEEFFGGABB CCDEEFFGGABB";CHR$30 140?&7DE0=&84:?&7E30=&82:?&7E80=&81 150!&7E08=&9D86:!&7E58=&9D86 160A1=30:A2=127:O=1:GT=2:DF=0 170ENVELOPE1,1,0,0,0,2,2,2,A1,0,0,255, 128,1 180ENVELOPE2,1,0,0,0,1,1,1,A2,0,0,255, 128,1 190S$="BVCXZQAWSEDFTGYHJIKOLP;:[]`1234 567" 200ONGT GOTO380,420,460,500 ELSEGT=1:G OTO380 210DL=16:T%=1 220FORK=1TOLENT$:T=TIME+DL 230F$=MID$(T$,K,1):G$=MID$(M$,K,1):H$= MID$(N$,K,1) 240IFF$<>" "SOUND1,1,4*O+4*INSTR(S$,F$ ),1 250IFG$<>" "SOUND3,2,4*O+4*INSTR(S$,G$ ),1 260IFH$<>" "SOUND2,1,4*O+DF+4*INSTR(S$ ,H$),1 270IN0=INSTR(S$,F$):IN1=INSTR(S$,G$):I N2=INSTR(S$,H$) 280IFIN0=0 THENIN0=OV%(0)-67 290IFIN1=0 THENIN1=OV%(1)-67 300IFIN2=0 THENIN2=OV%(2)-67 310OV%(0)=IN0+67:OV%(1)=IN1+67:OV%(2)= IN2+67 320FORI=0TO2:Y%(I)=&7FFF:NEXTI 330FORJ=0TO2:?NY%(J)=156 340Y%(J)=&7E80+OV%(J)-60-80*J 350NY%(J)=Y%(J) 360?Y%(J)=157:Y%(J)?1=156:NEXT 370REPEATUNTILTIME>=T:NEXT:GOTO200 380T$="Y I PO J T Y I PO J T Y I PO J T Y I PO J T Y I PO J T Y I PO J T Y I PO J T Y I PO J T " 390M$="C C B B B C C B B B C C B B B C C B B B C C B B B C C B B B C C B B B C C B B B " 400N$=" ` PO I O PO ` P O I Y J IJ Y J IJ Y J IJ Y J IJ Y T EW ":DF=48 410GT=GT+1:GOTO210 420T$="P[ P[[JO JOOIP IPPJOYOTOFOP[ P[ [JO JOOIP IPPJOYOTOFO":DF=0 430M$="E E EZ Z ZQ Q QWOWOWOWOE E EZ Z ZQ Q QJTYTTTFT" 440N$="ET J EJO : JIP [ IWTWTWTWTET J EJO : JIP [ IWTWTWTWT" 450GT=GT+1:GOTO210 460T$="P[ P[[JO JOOIP IPPJOYOTOFOP[ P[ [JO JOOO: O::I J Y T " 470M$="E E EZ Z ZQ Q QWOWOWOWOE E EZ Z ZW W WITJTYTTT" 480N$="ET J EJO : JIP [ IWTWTWTWTET J EJO : JO: : OIIJIYITI" 490GT=GT+1:GOTO210 500T$="Y I PO J T Y I PO J T " 510M$="C C B B B C C B B B " 520N$="YYYYYYTTJ J YYYYYYTTJ J " 530GT=GT+1:GOTO210 540 550*FX21,4 560*FX21,5 570*FX21,6 580*FX21,7 590CLS 600PRINTTAB(10,6)"   TAB(10,7)"   TAB(14,9)"  TAB(14,10)"  610RN=0 620FORDELAY=0TO300:NEXT 630KEY=-1:DEL=7:T=TIME 640V=126 650ENVELOPE1,6,0,0,0,0,0,0,90,10,0,-3, 110,90 660ENVELOPE2,1,0,0,0,0,0,0,100,-6,-5,- 2,100,0 670ENVELOPE3,1,0,0,0,0,0,0,100,-2,0,-1 ,100,0 680ENVELOPE4,1,0,0,0,0,0,0,126,-2,0,-1 ,126,0 690ENVELOPE5,1,0,0,0,0,0,0,90,0,0,-2,9 0,0 700ENVELOPE6,6,0,0,0,0,0,0,110,-8,0,-4 ,110,0 710ENVELOPE7,1,0,0,0,0,0,0,100,-8,0,-2 ,100,0 720ENVELOPE8,1,0,0,0,0,0,0,70,10,0,0,7 0,110 730RN=RN+1 740IFRN=1 P$="001122334555567689:9;<=< >?" 750IFRN=2 P$="5567689:9;<=<>?" 760IFRN=3 P$="67689:9;<=<>B<=<>" 770IFRN=4 P$="DD@A@A@A@A@A@A@A@A@A@AC" 780IFRN=5 RN=0:PROCfinish 790FORJ=1TOLEN(P$) 800D%=ASC(MID$(P$,J,1))-&30 810REL%=D%*40+6040 820RESTORE REL%:PROCP(D%) 830NEXT 840GOTO730 850 860CLS 870PRINT'CHR$130CHR$141"* * * * * * * * * * * * * * * * * *"'CHR$130CHR$141"* * * * * * * * * * * * * * * * * *" 880FORI=0TO5:PRINTCHR$130CHR$141"* *":NEXTI 890PRINTCHR$130CHR$141"* * * * * * * * * * * * * * * * * *"'CHR$130CHR$141"* * * * * * * * * * * * * * * * * *" 900PRINTTAB(6,6)CHR$131CHR$141"C U C K O O W A L T Z";CHR$130'TAB(6,5)CHR$13 1CHR$141"C U C K O O W A L T Z";CHR$13 0 910PRINTTAB(28,11)"C.Kinkel" 920ENVELOPE2,1,0,0,0,0,0,0,126,-3,-5,- 2,126,0 930ENVELOPE3,2,1,-1,1,1,2,1,126,-2,-40 ,-2,126,0 940D=3 950RESTORE1110 960READA$,B$,C$ 970IFA$="E" PROCfinish 980FORJ=1TO24 990A=(ASC(MID$(A$,J,1))-33)*4 1000B=(ASC(MID$(B$,J,1))-33)*4 1010C=(ASC(MID$(C$,J,1))-33)*4 1020E1=1:E2=2:E3=3:V1=&0201:V2=&0202:V3 =&0203 1030IFMID$(A$,J,1)="S"THENE1=0:V1=&1201 1040IFMID$(B$,J,1)="S"THENE2=0:V2=&1202 1050IFMID$(C$,J,1)="S"THENE3=0:V3=&1203 1060SOUNDV1,E1,A,D 1070SOUNDV2,E2,B,D 1080SOUNDV3,E3,C,D 1090NEXTJ 1100GOTO960 1110DATA"SSSSAA>>SSMMJJSS>>AAA?>?","SSS SSS::AAAA::AAAA<<AAAA","SSSSSSSS2222SS22 22SS3333" 1120DATA"<<SS??<<SSKKEESS??CCCA@A","55< <<<55<<<<55<<<<::AAAA","SS----SS----SS-- --SS2222" 1130DATA">>SSAA>>SSMMJJSS>>AAA?>?","::A AAA::AAAA::AAAA<<AAAA","SS2222SS2222SS22 22SS3333" 1140DATA"<<SS??<<SSKKEESSAACA@ACE","55< <<<55<<<<55<<<<55<<<<","SS----SS----SS-- --SS----" 1150DATA"FFSS<<><;<>@AAEEEECCHHHH",">>S SSS<<CCCC<<EEEE<<CCCC","..SSSSSS4444SS55 55SS4444" 1160DATA"EEMMMMJHGHJLMMQQQQOOTTTT","<<E EEE<<CCCC<<EEEE<<CCCC","SS5555SS4444SS55 55SS4444" 1170DATA"MMSS<<><;<>@AAEEEECCHHHH","EES SSS<<CCCC<<EEEE<<CCCC","55SSSSSS4444SS55 55SS4444" 1180DATA"EEMMMMJHGHJLMMQQQQOOTTTT","<<E EEE<<CCCC<<EEEE<<CCCC","SS5555SS4444SS55 55SS4444" 1190DATA"MMSSAA>>SSMMJJSS>>AAA?>?","AAS SSS::AAAA::AAAA<<AAAA","22SSSSSS2222SS22 22SS3333" 1200DATA"<<SS??<<SSKKEESS??CCCA@A","55< <<<55<<<<55<<<<::AAAA","SS----SS----SS-- --SS2222" 1210DATA">>SSAA>>SSMMJJSS>>AAA?>?","::A AAA::AAAA::AAAA<<AAAA","SS2222SS2222SS22 22SS3333" 1220DATA"<<SS??<<SSKKEESSAACA@ACE","55< <<<55<<<<55<<<<55<<<<","SS----SS----SS-- --SS----" 1230DATA"FFSSFFFFFFKKKKKKJJDDDDMM",">>S SSS??FFFF??FFFAAFFFF","..SSSSSS7777SS777 7SS8888" 1240DATA"JJSSDDDDDDJJJJJJHHCCCCOO","AAF FFF>>FFFF::AAAA??CCCC","SS8888SS8888SS22 22SS7777" 1250DATA"KKSSOOOOOOOOPPPPOOOOOMLM","??F FFF77????77????88AAAA","SS7777SS....SS.. ..SS0000" 1260DATA"HHHHMMMMMMMMOOOOMMMMMKJK","88A AAA::AAAA::AAAA??FFFF","SS0000SS2222SS22 22SS7777" 1270DATA"FFFFFFFFFFKKKKKKJJDDDDMM","??F FFF??FFFF??FFFFAAFFFF","SS7777SS7777SS77 77SS8888" 1280DATA"JJSSDDDDDDJJJJJJHHCCCCOO","AAF FFF>>FFFF::AAAA??CCCC","SS8888SS8888SS22 22SS7777" 1290DATA"KKSSCCCCCCCCDDDDCCAAAAHH","??C CCC77????77????88AAAA","SS7777SS3333SS33 33SS5555" 1300DATA"JJJJHHHHHFEFTTTRQRVTRPOM","99? ???::CCCC::AAAA::AAAA","SS0000SS3333SS22 22SS2222" 1310DATA"KKSSAA>>SSMMJJSS>>AAA?>?","SSS SSS::AAAA::AAAA<<AAAA","SSSSSSSS2222SS22 22SS3333" 1320DATA"<<SS??<<SSKKEESS??CCCA@A","55< <<<55<<<<55<<<<::AAAA","SS----SS----SS-- --SS2222" 1330DATA">>SSAA>>SSMMJJSS>>AAA?>?","::A AAA::AAAA::AAAA<<AAAA","SS2222SS2222SS22 22SS3333" 1340DATA"<<SS??<<SSKKEESSAACA@ACE","55< <<<55<<<<55<<<<55<<<<","SS----SS----SS-- --SS----" 1350DATA"FFFFFFSSSSSSSSSSSSSSSSSS",">>> >>>SSSSSSSSSSSSSSSSSS","......SSSSSSSSSS SSSSSSSS" 1360DATA"E","","" 1370 1380CLS:T%=3 1390B$="BACH-4 ":T$=B$+B$+B$+B$:X=4: Y=129:FORgo=1TO6:PRINTTAB(0,X)CHR$141;CH R$(Y);T$TAB(0,X+1)CHR$141;CHR$(Y+1);T$': Y=Y+1:X=X+3:NEXTgo 1400N$="A BC D EF G ":I$="FNS" 1410V=128 1420ENVELOPE1,1,0,0,0,0,0,0,V,-1,V,-1,V ,0 1430V$(0)=STRING$(255,"#") 1440V$(1)=V$(0):V$(2)=V$(1) 1450RESTORE4600 1460REPEATREADV$(0),V$(1),V$(2) 1470FORI%=1TO36STEP3:FORJ%=0TO2 1480PROCS(J%+1,MID$(V$(J%),I%,3)) 1490NEXTJ%,I%:UNTILV$(0)="*" 1500PROCfinish 1510 1520CLS 1530PRINTTAB(9,8)"    TAB(9,9)"    1540PRINTTAB(15,15);" by The EURYTHMICS " 1550*FX15,1 1560V=126 1570ENVELOPE1,1,0,0,0,0,0,0,126,-1,0,-1 ,126,96 1580ENVELOPE2,1,0,0,0,0,0,0,126,0,0,0,1 26,126 1590ENVELOPE3,1,0,0,0,0,0,0,126,0,0,-1, 126,0 1600RESTORE1770:DDD=7 1610TEMP=1:KEY=0:DEL=24 1620T=TIME+DEL 1630FORD=1TODDD 1640FORX=0TO3:READE(X):NEXT 1650FORX=1TO3:READMUS$(X):NEXT 1660FORL=1TOLENMUS$(1) 1670FORV=1TO3 1680P=4*ASC(MID$(MUS$(V),L,1)) 1690B%=V OR&200 1700B%=B%OR-&1000*(P=128) 1710P=P+(KEY*4)-139*(V=1) 1720SOUNDB%,E(V),P,TEMP 1730NEXT 1740SOUND-&1000*(MID$(MUS$(1),L,1)=" ") ,E(0),3,TEMP 1750REPEATUNTILTIME>T:T=T+DEL:NEXT 1760NEXT:IF DDD=6 PROCfinish ELSE RESTO RE1810:DDD=6:GOTO1620 1770DATA1,0,1,1 1780DATA"AAMMPPMMIIMMHHKKAAMMPPMMIIMMHH KK" 1790DATA" " 1800DATA" " 1810DATA1,0,1,1 1820DATA"AAMMPPMMIIMMHHKKAAMMPPMMIIMMHH KK" 1830DATA" P P M PP O PPMP MMPR PO " 1840DATA" M MM I H M MM I H " 1850DATA1,0,1,1 1860DATA"AAMMPPMMIIMMHHKKAAMMPPMMIIMMHH KK" 1870DATA"PPMP PMPP O P MP M PPRP O " 1880DATA" M MM I H M MM I H " 1890DATA1,0,1,1 1900DATA"AAMMPPMMIIMMHHKKAAMMPPMMIIMMHH KK" 1910DATA"PPM P MP M PPM P MP R PO " 1920DATA" M MM I H M MM I H " 1930DATA1,0,1,1 1940DATA"AAMMPPMMIIMMHHKKAAMMPPMMIIMMHH KK" 1950DATA"PPM P MP M PPM P MP R PO " 1960DATA" M MM I H M MM I H " 1970DATA3,0,1,1 1980DATA"IIIIIIIIHHHHHHLLMMMMMMKKFFFFFF FF" 1990DATA" YTRPRP W U " 2000DATA"M MM L LL M MM I II " 2010DATA3,0,1,1 2020DATA"IIIIIIIIHHHHHHLLMMMMMMKKFFFFHF DC" 2030DATA" YTRPRP W U " 2040DATA"M MM L LL M MM I II " 2050 2060CLS 2070PRINTTAB(11,10)"   TAB(11,11)"   2080PRINTTAB(11,12)"  TAB(11,13)"  2090DATA20202020303020204050 2100DATA@2L2L1J1G1C3E1C2E2C1 2110DATAE2Q2Q1O1L1H3J1H2J2H1 2120DATAG2S2S1Q1N1S2S2N1Q2S2 2130DATAQ1Q1Q1Q1Q1O1L1X3V1S1Q1O3 2140K%=1 2150ENVELOPE1,1,0,0,0,0,0,0,126,-2,0,-1 ,126,64 2160ENVELOPE2,1,0,0,0,0,0,0,126,-8,-6,- 4,126,0 2170RESTORE2090:READT$ 2180FORJ%=1TOLENT$STEP2 2190RESTOREVALMID$(T$,J%,2)+2090 2200READA$:FORI%=1TOLENA$STEP2 2210P%=4*ASCMID$(A$,I%) 2220D%=3*(ASCMID$(A$,I%+1)-&30) 2230SOUND1,1,P%,D% 2240SOUND2,1,P%+48,D% 2250SOUND3,1,P%+49,D% 2260FORR%=1TOD%/3 2270SOUND0,2,5-(K%),3 2280K%=1-K%:NEXT 2290NEXT, 2300GOTO2170 2310 2320CLS 2330PROCscreen 2340*FX15 2350VOL=15:KEY=0:TEMPO=4 2360FORM=1TO3:PROCONE:PROCp:PROCTWO:PRO Cp:NEXTM 2370PROCONE:PROCp:PROCEND:PROCp 2380GOTO2360 2390 2400CLS 2410TEMP=1:KEY=3:DEL=13 2420PRINTTAB(0,9)" # b # # b # b # # b # b # # b #" 2430PRINTTAB(0,10)" BCCDEEFFGGABBCCDEEF FGGABBCCDEEFFGGABBCC" 2440FORI%=1TO2:PRINTTAB(0,10+I%*2)CHR$( 128+I%);CHR$157:NEXT 2450FORI%=2TO7:PRINTTAB(0,I%)CHR$132CHR $157:NEXT 2460FORI%=3TO4:PRINTTAB(10,I%)CHR$141;" Newsong":NEXT 2470PRINTTAB(20,20)" By";TAB(18,21)" Ho ward Jones" 2480V%=126 2490ENVELOPE1,10,0,0,0,0,0,0,126,0,0,-1 0,126,0 2500ENVELOPE2,1,0,0,0,0,0,0,80,70,0,-1, 80,110 2510ENVELOPE3,1,0,0,0,0,0,0,126,-10,-4, -2,126,0 2520ENVELOPE4,4,0,0,0,0,0,0,110,0,0,-1, 110,0 2530ENVELOPE5,1,0,0,0,0,0,0,126,-20,-5, -2,126,0 2540ENVELOPE6,1,1,0,0,4,60,60,80,70,0,- 1,80,110 2550ENVELOPE7,1,0,0,0,0,0,0,126,-30,-20 ,-5,126,0 2560ENVELOPE8,6,0,0,0,0,0,0,85,70,0,-4, 85,126 2570P$="0123456723456789:;<;<89:" 2580FORJ=1TOLEN(P$) 2590D%=ASC(MID$(P$,J,1))-&30 2600REL%=D%*50+3520 2610RESTOREREL%:PROCq(D%) 2620NEXT 2630GOTO2580 2640 2650CLS 2660PROCSCREEN 2670A1=30:A2=127:O=6:GT=1 2680ENVELOPE1,1,0,0,0,2,2,2,A1,0,0,255, 128,1 2690ENVELOPE2,1,0,0,0,2,2,2,A2,0,0,255, 128,1 2700S$="QAWSEDFTGYHJIKOLP;:[]`1234567" 2710ONGT GOTO2780,2810 ELSEGT=1:GOTO278 0 2720DL=38:T%=1 2730FORK=1TOLENT$:T=TIME+DL 2740F$=MID$(T$,K,1):G$=MID$(M$,K,1) 2750IFF$<>" "SOUNDT%,1,4*O+48+4*INSTR(S $,F$),1:T%=1+T%MOD2 2760IFG$<>" "SOUND3,2,4*O+4*INSTR(S$,G$ ),1 2770REPEATUNTILTIME>=T:NEXT:GOTO2710 2780T$=" L L; ;: :I IH H HHDFF FJHL L; ;: :I IH H HHDFF " 2790M$=" L:1LO:1OK:1KGL]GJL:JL:J:KLL S L:1LO:1OK:1KGL]GJL:JL:J:KLL S" 2800GT=GT+1:GOTO2720 2810T$=" SDF GFD SAS SFS FGH GFD SAASS SDF GFD SASASFS FGH GFD SAASS " 2820M$=" SDFHK:4]LGJL:LS SDFHKFDGKDASS SDFHK:]LIGJL:LS SDFHKFDGKDASS " 2830GT=GT+1:GOTO2720 2840 2850CLS 2860PROCyester 2870TEMPO=6 2880PROCone:PROCplay:PROCplay:PROCtwo:P ROCplay:PROCone:PROCplay:PROCend:PROCpla y 2890PROCfinish 2900 2910 2920DEFPROCfinish 2930CLS:FORJ=0TO24:PRINTTAB(0,J)" ";: NEXT:GOTO50 2940ENDPROC 2950 2960DEFPROCone 2970A1$="OOOMMMMMM QSUVXYXXXVVVVVV VVTR QORRRQQQ OMMQOOOOJMMQQQQQQ" 2980A2$="MMMMMMMMLLLLEEEEJJJJJJHHFFFFHH HHMMMMMMMLJJJJGGGGFFFFAAAAAA" 2990A3$="MMHHEEAA@@EEIILLJJEEAAEEFFJJHH LLAAEEHHMMJJMMGGCCJJFFEEEEEE" 3000ENDPROC 3010 3020DEFPROCplay 3030FORI=1TOLEN(A1$):noteB=4*(ASC(MID$( A1$,I))-64) 3040noteC=4*(ASC(MID$(A2$,I))-64) 3050noteD=4*(ASC(MID$(A3$,I))-64) 3060IFMID$(A1$,I,1)=" "THENSOUND1,0,0,T EMPO ELSESOUND1,-15,noteB+48,TEMPO 3070IFMID$(A2$,I,1)=" "THENSOUND2,0,0,T EMPO ELSESOUND2,-15,noteC,TEMPO 3080IFMID$(A3$,I,1)=" "THENSOUND3,0,0,T EMPO ELSESOUND3,-15,noteD,TEMPO 3090NEXTI 3100ENDPROC 3110 3120DEFPROCtwo 3130A1$="VVXXYYXVXXXVTTVVQQQQQQQQQQQQQQ QQVVXXYYXVXXXVTTXXYYTTRRQQ" 3140A2$="JJIIJJJJFFFFHHHHAAAAAAAA@@@@@@ @@JJJJJJJJFFFFHHHHAAAAAAAA" 3150A3$="JJEEAAEEJJFFLLHHEEEEEEEEEEEEEE EEJJEEAAEEJJFFLLHHEEEEEEEE" 3160ENDPROC 3170 3180DEFPROCend 3190A1$="OOOOMMMMQQOOOOOOOOJJMMMMQ QQQQ QQQQQQ" 3200A2$="LLLLJJJJJJGGGGGGGGGGFFFFFFAAAA AAAAAA" 3210A3$="OOOOMMMMQQOOOOOOOOJJMMMMQ QQQQ QQQQQQ" 3220ENDPROC 3230 3240DEFPROCyester 3250VDU23;8202;0;0;0; 3260PRINTTAB(9,12)"          TAB(9,13)"          TAB(10,14)" `````````````````" TAB(13,19)" .....by Lennon & McCartney" 3270ENDPROC 3280 3290DEFPROCSCREEN 3300PRINTTAB(9,8)"         TAB(9,9)"         TAB(15,11)"   TAB(15,12)"   TAB(11,14)"       TAB(11,15)"       3310PRINTTAB(14,21)" .....by Led Zeppel in" 3320ENDPROC 3330 3340DEFPROCq(D%) 3350FORX=0TO3:READE(X):NEXT 3360FORX=0TO3:READMUS$(X):NEXT 3370FORL=1TOLENMUS$(1) 3380T=TIME+DEL 3390FORV%=1TO3 3400P%=4*ASC(MID$(MUS$(V%),L,1)) 3410W%=P%/4-64:IFW%<0W%=0:C%=128:GOTO34 30 3420C%=255 3430PRINTTAB(0,(4-V%)*2+9);SPC(39);TAB( W%,(4-V%)*2+9);CHR$(147+V%);CHR$(C%) 3440B%=V%OR&200 3450B%=B%OR-&1000*(P%=128) 3460P%=P%+(KEY*4)-91*(V%=1ANDE(V%)=0) 3470SOUNDB%,E(V%),P%,TEMP 3480NEXT 3490IFMUS$(0)=""SOUND-&1000*(MID$(MUS$( 1),L,1)=" "),E(0),3,TEMP ELSEP%=ASC(MID$ (MUS$(0),L,1))-&30:SOUND-&1000*(P%=-16), E(0),P%,1 3500REPEATUNTILTIME>T:NEXT 3510ENDPROC 3520DATA3,5,8,7 3530DATA"5 4 5 4 5 4 " 3540DATA"M RM JH FH JFM RM JH FH JF" 3550DATA"F F " 3560DATA" ^ ^ YY ^^ ^ ^ YY " 3570DATA3,5,8,7 3580DATA"5 4 5 4 5 4 " 3590DATA"M RM JH FH JFM RM JH FH JF" 3600DATA"C C " 3610DATA" ^ ^ YY ^^ ^ ^ YY " 3620DATA1,0,5,7 3630DATA"" 3640DATA"F F R M O M F FR RM OOM OO M " 3650DATA"M RM JH FH JFM RM JH FH JF" 3660DATA" ^ ^ YY ^^ ^ ^ YY " 3670DATA1,0,5,7 3680DATA"" 3690DATA"C C C M MO C C C M MO MO" 3700DATA"M RM JH FH JFM RM JH FH JF" 3710DATA" ^ ^ YY ^^ ^ ^ YY " 3720DATA1,0,5,2 3730DATA"" 3740DATA"F F R M O M F FR RM OOM OO M " 3750DATA"M RM JH FH JFM RM JH FH JF" 3760DATA"V VV V T R R R" 3770DATA1,0,5,2 3780DATA"" 3790DATA"C C C M MO C C C M MO MO" 3800DATA"M RM JH FH JFM RM JH FH JF" 3810DATA"V VV V T R TRO " 3820DATA1,0,5,2 3830DATA"" 3840DATA"F F R M O M F FR RM OOM OO M " 3850DATA"M RM JH FH JFM RM JH FH JF" 3860DATA"V VV V T Y V " 3870DATA1,0,5,2 3880DATA"" 3890DATA"C C C M MO C C C M MO MO" 3900DATA"M RM JH FH JFM RM JH FH JF" 3910DATA"V VV V T R TRO " 3920DATA4,0,2,2 3930DATA"" 3940DATA"K K M K K M " 3950DATA" TQVT T VT " 3960DATA"V T T QMRQ V T T Q RQ " 3970DATA4,0,2,2 3980DATA"" 3990DATA"K K M K M " 4000DATA" TQVT " 4010DATA"V T T QMRQ V T T W V Y " 4020DATA4,0,6,6 4030DATA"" 4040DATA"O Q " 4050DATA" a ` ] " 4060DATA" d b a " 4070DATA1,0,4,4 4080DATA"" 4090DATA"F F R M O M F FR RM OOM OO M " 4100DATA" MRYWMVMTMRMTVRM " 4110DATA" MRYWMVMTMRMTV RY" 4120DATA1,0,4,4 4130DATA"" 4140DATA"C C C M MO C C C M MO MO" 4150DATA" JOVTJRJQJOJQROJ " 4160DATA" JOVTJRJQJOJQR OV" 4170 4180DEFPROCp 4190FORL=1TOLEN(A$) 4200FIRST=(ASC(MID$(A$,L,1))*4)+76+4*KE Y 4210IFASC(MID$(A$,L,1))=32THENSOUND1,0, 0,TEMPO ELSESOUND1,-13,FIRST,TEMPO 4220SECND=(ASC(MID$(B$,L,1))*4)-20+4*KE Y 4230IFASC(MID$(B$,L,1))=32THENSOUND2,0, 0,TEMPO ELSESOUND2,-15,SECND,TEMPO 4240THIRD=(ASC(MID$(C$,L,1))*4)+28+4*KE Y 4250IFASC(MID$(C$,L,1))=32THENSOUND3,0, 0,TEMPO ELSESOUND3,-15,THIRD,TEMPO 4260NEXTL 4270ENDPROC 4280 4290DEFPROCONE 4300A$="MMMMMMLMLLLLLLLMMLJHJJJJJJJJJHE E" 4310B$="MQTQYTQTLOTOXTOTJMQMVQMQJMQMVQM J" 4320C$="MMMMQQTQQQOOOOQQOOOOMMMMMMMMMMM M" 4330ENDPROC 4340 4350DEFPROCTWO 4360A$="FFKKKJF AAAAEEFFHHHHHHHHHHHHHH " 4370B$="KOROWRORFJMJRMJMHMOMHLOLHJOJHLO L" 4380C$=" MOOOOMMMMMMJJHHHHHHHHHHHHHHH H" 4390ENDPROC 4400 4410DEFPROCEND 4420A$="KKKKKKKKJJJJJJJJHHHHHHHHHHHHHHH H" 4430B$="KOROWRORFJMJRMJMHMOMHLOLHJOJHLO L" 4440C$=" RRRRRRRRRRRRTSTTTTTTTSTSTST T" 4450ENDPROC 4460 4470DEFPROCscreen 4480VDU23;8202;0;0;0; 4490PRINTTAB(9,12)"         TAB(9,13)"         TAB(10,14)" ```````````````" TAB(13,19)" ......by Lynyrd Skynyrd" 4500ENDPROC 4510 4520DEFPROCS(V%,P$)LOCALP%,A$,B$,C$ 4530A$=LEFT$(P$,1) 4540IFA$=" "ORA$=""SOUNDV%,0,0,T%:ENDPR OC 4550B$=MID$(P$,2,1) 4560C$=RIGHT$(P$,1) 4570P%=4*(INSTR(N$,A$)+INSTR(I$,B$)) 4580SOUNDV%,1,P%+48*VALC$-24,T% 4590ENDPROC 4600DATA"EN2GN2BN3EN3DS3EN3DN3EN3CS3EN3 CN3EN3" 4610DATA"" 4620DATA"" 4630DATA"BN3EN3DS3EN3AS3CS3GN2FS2GN2AS3 FS2EN2" 4640DATA"" 4650DATA"" 4660DATA"DN2DN2BN3BN3 FS3GN3FS3EN3DN3 CS3EN3" 4670DATA"BN1DN1FS1BN2AS2BN2AN2BN2GS1BN2 GN1BN2" 4680DATA"" 4690DATA"DN3DN3DN3DN3DN3CS3BN3AS3BN3CS3 AS3BN3" 4700DATA"FS1BN2AS2BN2FN1GS1DN1CS1DN1EN1 CS1BN1" 4710DATA"" 4720DATA"CS3FS2AS3CS3EN3AS3CS3EN3GN3FS3 EN3GN3" 4730DATA"AS1AS1FS1FS1 FS2GN2FS2EN2DN2 CS2EN2" 4740DATA"" 4750DATA"FS3EN3DN3CS3BN3AS3GS2FS2DN3DN3 DN3DN3" 4760DATA"DN2DN2DN2DN2DN2CS2BN2AS2BN2CS2 AN2BN2" 4770DATA"" 4780DATA"DN3EN2GS2BN3DN3GS2BN3DN3FN3EN3 DN3FN3" 4790DATA"GS0GS0EN1EN1 EN2FN2EN2DN2CN2 BN2DN2" 4800DATA"" 4810DATA"EN3DN3CN3BN3AN3GS2FS2EN2CN3CN3 CN3CN3" 4820DATA"CN2CN2CN2CN2CN2BN2AN2GS1AN2BN2 GN1AN2" 4830DATA"" 4840DATA"CN3AN3DN2EN2FS2GN2AN3BN3CN3DN3 EN3FN3" 4850DATA"FS0FS0DN1DN1 EN1FS1GN1AN2BN2 CN2AN2" 4860DATA"" 4870DATA"GN3FS3AN4GN3FS3EN3DN3CN3BN3GN3 AN3FS3" 4880DATA"BN2AN2CN2BN2AN2GN1FS1EN1DN1EN1 CN1DN1" 4890DATA"" 4900DATA"GN2BN3DN3GN3FS3GN3FN3GN3EN3GN3 EF3GN3" 4910DATA"BN1BN1GN1GN1 DN2EN2DN2CN2BN2 AN2CN2" 4920DATA"" 4930DATA"DN3GN3FS3GN3CS3EN3BF3AN3BF3CS3 AN3GN2" 4940DATA"BN2BN2BN2BN2BN2AN2GN1FS1GN1FS1 GN1AN2" 4950DATA"" 4960DATA"FS2FS2DN3DN3 AN4BN4AN4GN3FS3 EN3GN3" 4970DATA"DN1FS1AN2DN2CS2DN2CN2DN2BN2DN2 BF2DN2" 4980DATA"" 4990DATA"FS3FS3FS3FS3FS3EN3DN3CS3DN3EN3 CS3DN3" 5000DATA"AN2DN2CS2DN2GS1BN2FN1EN1FN1GS1 EN1DN1" 5010DATA"" 5020DATA"EN3DN3CS3BN3AN3GS2EN3DN3CS3BN3 AN3GN2" 5030DATA"CS1CS1AN1AN1CS1CS1EN1EN1AN2AN2 CS1CS1" 5040DATA"" 5050DATA"FS2FS2DN2DN2FS2FS2AN3AN3DN3DN3 FS2FS2" 5060DATA"AN2GN1FS1EN1DN1CS1AN2GN1FS1EN1 DN1CN1" 5070DATA"" 5080DATA"DN3CN3BN3AN3GN2FS2DN3CN3BN3AN3 GN2FN2" 5090DATA"BN1BN1GN0GN0BN1BN1DN1DN1GN1GN1 BN1BN1" 5100DATA"" 5110DATA"EN2EN2CN2CN2EN2EN2GN2GN2CN3CN3 EN2EN2" 5120DATA"GN1FN1EN1DN1CN1BN1GN1FN1EN1DN1 CN1BN1" 5130DATA"" 5140DATA"EN3DN3CN3BN3AN3GS2EN3DN3CN3BN3 AN3GS2" 5150DATA"EN1DN1CN1BN1AN1GS0EN1DN1CN1BN1 AN1GS0" 5160DATA"" 5170DATA"AN3CN3EN3AN4 EN3FN3EN3DN3CN3 BN3DN3" 5180DATA"AN1CN1EN1AN2GS1AN2GN1AN2FS1AN2 FN1AN2" 5190DATA"" 5200DATA"CN3CN3CN3CN3CN3BN3AN3GS2AN3FS2 DS2BN3" 5210DATA"EN1AN2GS1AN2DS1FS1CN1BN1CN1DS1 BN1AN1" 5220DATA"" 5230DATA"EN2GN2BN3EN3DS3EN3DN3EN3CS3EN3 CN3EN3" 5240DATA"GN0GN0EN0EN0 BN2CN2BN2AN2GN1 FS1AN2" 5250DATA"" 5260DATA"BN3EN3DS3EN3AS3CS3GN2FS2GN2AS3 FS2EN2" 5270DATA"GN1GN1GN1GN1GN1FS1EN1DS1EN1FS1 DS1EN1" 5280DATA"" 5290DATA"DS2DS2BN3BN3 BN4CN4BN4AN4GN3 FS3AN4" 5300DATA"FS1BN1DS1FS1AN2DS1FS1AN2CN2BN2 AN2CN2" 5310DATA"" 5320DATA"GN3GN3GN3GN3GN3FS3EN3DS3EN3FS3 DN3EN3" 5330DATA"BN2AN2GN1FS1EN1DS1CS1BN1GN1GN1 GN1GN1" 5340DATA"" 5350DATA"CS3CS3AN4AN4 AN4BF4AN4GN3FN3 EN3GN3" 5360DATA"GN1AN1CS1EN1GN1CS1EN1GN1BF2AN2 GN1BF2" 5370DATA"" 5380DATA"FN3FN3FN3FN3FN3EN3DN3CS3DN3EN3 CN3DN3" 5390DATA"AN2GN1FN1EN1DN1CS1BN1AN1FN1FN1 FN1FN1" 5400DATA"" 5410DATA"BN3BN3GN3GN3 AN3BN3CN3DN3EN3 FN3DN3" 5420DATA"FN1DN1GN0AN1BN1CN1DN1EN1FN1GN1 AN2BN2" 5430DATA"" 5440DATA"EN3DN3GN3FN3EN3DN3CS3BF3AN3BF3 GN2AN3" 5450DATA"CN2BN2EN2DN2CS2BF2AN2GN1FN1DN2 EN1CS2" 5460DATA"" 5470DATA"FN2FN2DN3DN3 AN4BF4AN4GN3FN3 EN3GN3" 5480DATA"DN1FN1AN2DN2CS2DN2CN2DN2BN2DN2 BF2DN2" 5490DATA"" 5500DATA"FN3FN3FN3FN3FN3EN3DN3CN3DN3CN3 DN3EN3" 5510DATA"AN2DN2CS2DN2GS1BN2FN1EN1FN1GS1 EN1DN1" 5520DATA"" 5530DATA"AN3CN3EN3AN4GS3AN4GN3AN4FS3AN4 FN3AN4" 5540DATA"CN1CN1AN2AN2 EN2FN2EN2DN2CN2 BN2DN2" 5550DATA"" 5560DATA"EN3AN4GS3AN4DS3FS3CN3BN3CN3DS3 BN3AN3" 5570DATA"CN2CN2CN2CN2CN2BN2AN2GS1AN2FS1 DS1FS1" 5580DATA"" 5590DATA"GS2GS2EN2EN2GS2GS2BN3BN3EN3EN3 GS2GS2" 5600DATA"BN2AN2GS1FS1EN1DS1BN2AN2GS1FS1 EN1DN1" 5610DATA"" 5620DATA"EN3DN3CS3BN3AN3GS2EN3DN3CS3BN3 AN3GN2" 5630DATA"CS1CS1AN1AN1CS1CS1EN1EN1AN2AN2 CS1CS1" 5640DATA"" 5650DATA"FS2FS2DN2DN2FS2FS2AN3AN3DN3DN3 FS2FS2" 5660DATA"AN2GN1FS1EN1DN1CS1AN2GN1FS1EN1 DN1CN1" 5670DATA"" 5680DATA"DN3CN3BN3AN3GN2FS2DN3CN3BN3AN3 GN2FS2" 5690DATA"BN1BN1GN0GN0BN1BN1DN1DN1GN1GN1 BN1BN1" 5700DATA"" 5710DATA"BN3AN3GN2FS2EN2DS2BN3AN3GN2FS2 EN2DS2" 5720DATA"BN2AN2GN1FS1EN1DS1BN2AN2GN1FS1 EN1DS1" 5730DATA"" 5740DATA"EN2GN2BN3EN3DS3EN3DN3EN3CS3EN3 CN3EN3" 5750DATA"EN1BN1GN0EN0 BN2CN2BN2AN2GN1 AN2FS1" 5760DATA"" 5770DATA"BN3AN3GN2CN3BN3AN3BN3GS2AN3GN2 AN3FS2" 5780DATA"GN1FS1EN1EN2DS2EN2DN2EN2CS2EN2 CN2EN2" 5790DATA"" 5800DATA"GN2FS2GN2AN3DS2FS2CN2BN2CN2DS2 BN2AN2" 5810DATA"BN2BN2AN2AN2BN2BN2 BN1BN1 " 5820DATA"" 5830DATA"GS1EN2" 5840DATA"EN0" 5850DATA"BN2" 5860DATA"*","","" 5870 5880DEFPROCP(D%) 5890FORX=1TO3:READE(X):NEXT 5900E(0)=E(1):E(1)=0 5910FORX=1TO3:READMUS$(X):NEXT 5920FORL=1TOLENMUS$(1) 5930REPEATUNTILTIME>T 5940FORV=1TO3 5950P=4*ASC(MID$(MUS$(V),L,1)) 5960B%=V OR &200 5970B%=B%OR-&1000*(P=128) 5980P=P+(KEY*4)-139*(V=1) 5990SOUNDB%,E(V),P,1 6000NEXT 6010SOUND-&1000*(MID$(MUS$(1),L,1)=" ") ,E(0),3,1 6020T=TIME+DEL:NEXT 6030ENDPROC 6040DATA4,1,1 6050DATA"C CCC CCC CCC CC" 6060DATA"J J J J J" 6070DATA"Q QQQ QQQ QQQ QQ" 6080DATA4,1,1 6090DATA"C CCC CCC CCC CC" 6100DATA"K K K K K" 6110DATA"R RRR RRR RRR RR" 6120DATA4,1,1 6130DATA"C CCC CCC CCC CC" 6140DATA"L L L L L" 6150DATA"T TTT TTT TTT TT" 6160DATA4,1,1 6170DATA"C CCC CCC CCC CC" 6180DATA"L L L L L" 6190DATA"U UUU UUU UUU UU" 6200DATA6,6,6 6210DATA"CCCFFFFFFFFFF FFFFHHHHCCCC " 6220DATA"[[[YYYYYYYYYY YYYYXXXXVVVV " 6230DATA"RRRVVVVVVVVVV VVVVTTTTRRRR " 6240DATA4,5,5 6250DATA"CA C F H C CA C F H C " 6260DATA"MM MMM MMM MMM MMM MMM MMM MMM M" 6270DATA"JJ JJJ JJJ JJJ JJJ JJJ JJJ JJJ J" 6280DATA4,7,1 6290DATA"CA C F H C CA C F H C " 6300DATA"T OLO OLO OLOR T OLO OLO OLO R " 6310DATA" M O QR OMJ " 6320DATA4,1,7 6330DATA"CA C F H C CA C F H C " 6340DATA" M O O MO M O QO MJ " 6350DATA"T OMO OMO OMOR T OMO OMO OMO R " 6360DATA4,1,7 6370DATA"CA C F H C CA C F H C " 6380DATA" M O O MO M O QO MJ O R V" 6390DATA"T OMO OMO OMOR T OMO OMO OMO R " 6400DATA4,1,7 6410DATA"CA C F H C CA C F H C " 6420DATA"T T T R R Q Q OO Q" 6430DATA"T OLO OLO OLOR T OLO OLO OLO R " 6440DATA4,1,7 6450DATA"CA C F H C CA C F H C " 6460DATA"R O O R V" 6470DATA"T OMO OMO OMOR T OMO OMO OMO R " 6480DATA4,1,7 6490DATA"CA C F H C CA C F H C " 6500DATA"R R T R VRT V Y V" 6510DATA"T OMO OMO OMOR T OLO OLO OLO R " 6520DATA4,6,6 6530DATA"CA C F H C CA C F H C " 6540DATA" [[[YYYYYYYYYY YYYYXXXXVVVV " 6550DATA" RRRVVVVVVVVVV VVVVTTTTRRRR " 6560DATA4,1,1 6570DATA"CA C F H C CA C F H C " 6580DATA"VV T T RR O R TV T T RR V Y V" 6590DATA" L K " 6600DATA4,1,1 6610DATA"CA C F H C K H M " 6620DATA"VV T T RR O R T R O U R Y" 6630DATA" L R K " 6640DATA4,1,1 6650DATA"CA C F H C CA C F H C " 6660DATA" [ YV " 6670DATA" O " 6680DATA4,8,8 6690DATA"CA C F H C CA C F H C " 6700DATA" O O " 6710DATA" J K " 6720DATA4,8,8 6730DATA"CA C F H C CA C F H C " 6740DATA" M L " 6750DATA" H H " 6760DATA4,1,1 6770DATA" Q P MMMMMMMM " 6780DATA" U [ X ^ [ ^^^^^^^^ V Y V" 6790DATA" T T TTTTTTTT " 6800DATA4,1,1 6810DATA" C" 6820DATA" O" 6830DATA" J" 6840DATA4,7,7 6850DATA"C C C C " 6860DATA"[ [VTV VTV VTVY [ [VTV VTV VTV Y " 6870DATA" ^ ^ ^ ^ " 6880 6890DEFPROCtitle 6900FORJ=0TO24:PRINTTAB(0,J)" ";:NEXT 6910PRINTTAB(11,21)"BBC Micro Computer" :PROCsig 6920PRINT TAB(6,9)"    TAB(6,10)"    TAB(14,13)"   TAB(14,14)"   6930*FX15,1 6940I=INKEY(100) 6950PROCsig 6960ENDPROC 6970 6980DEFPROCsig:RESTORE6990:FORJ=1TO5:RE ADP,D:NEXT:ENDPROC 6990DATA97,15,105,15,89,15,41,15,69,30 7000 7010DEFPROCindex 7020VDU28,3,23,39,0,12,26 7030PRINTTAB(7,1)"Select from the follo wing:"TAB(4,21)" Type the letter of your choice"TAB(4,23)"ESCAPE returns you to this index" 7040PRINTTAB(4,6)"A - GOLDEN BROWN by T he Stranglers"TAB(4,7)"B - THRILLER by M ichael Jackson"TAB(4,8)"C - CUCKOO WALTZ by C.Winkel"TAB(4,9)"D - BACH-4 by JSB himself"TAB(4,10)"E - SWEET DREAMS by Th e Eurythmics" 7050PRINTTAB(4,11)"F - MOBY DICK by The Whales"TAB(4,12)"G - FREEBIRD by Lynard Skynard"TAB(4,13)"H - NEWSONG by Howard Jones"TAB(4,14)"I - STAIR TO HEAVEN by Led Zeppelin"TAB(4,15)"J - YESTERDAY by Lennon & McCartney" 7060REPEAT:select=GET-64:UNTILselect>=1 ANDselect<=10 7070ENDPROC 7080 7090IFERR=17 PROCfinish 7100ONERROROFF:MODE7:REPORT:PRINT" in l ine ";ERL:END